ใช่ เราเปิดรับคน

ใช่ เราเปิดรับคน

แต่เราไม่ได้จ้างใครก็ได้ เราต้องการคนที่เก่งสุดๆในสิ่งที่ตนทำ แต่ก็ถ่อมตนพอที่จะรู้ว่าตนทำได้ดีกว่านี้

คนที่มีความทะเยอทะยานพอที่จะฝันถึงบางอย่างที่น้อยคนนักจะคิดถึง และกล้าพอที่จะทำเพื่อมันด้วยความหลงไหลอันแรงกล้าและความสนใจที่ไม่หวั่นไหว คนที่บางครั้งแม้จะสะดุดล้ม ก็ยังลุกขึ้นมาได้เสมอ (และแน่นอนว่าอาจจะมีคนช่วยด้วย)

ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องการคนที่ยังไม่เสียความเป็นเด็กในตัว เพราะสุดท้ายแล้ว พวกเราอยู่ที่นี่เพื่อนำความสนุกมาสู้โลกใบนี้

นี่แหละคือคนที่เราเรียกว่า goGetters และเราต้องการคนแบบนี้เพิ่ม

  • SINGAPORE
  • MALAYSIA
  • THAILAND
  • TAIWAN
  • PHILIPPINES
  • VIETNAM
  • INDONESIA

Game Development (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Community (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Player Support (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

IT Operation (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Game Development (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Marketing (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Player Support (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Other (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Game Development (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Community (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Marketing (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Player Support (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

IT Operation (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Other (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Game Development (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Community (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Marketing (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Player Support (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

IT Operation (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Other (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Community (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Marketing (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Player Support (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

IT Operation (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Game Development (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Community (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Marketing (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Player Support (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Other (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Game Development (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Community (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Marketing (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Player Support (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

IT Operation (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน

Other (0)

ขออภัย หัวข้อนี้ยังไม่เปิดรับคน