STATEMENT CONCERNING FALSE NEWS ON PARTNERSHIP WITH “WALDEN BLOCK DOG COMPANY” OR “华登区块狗

ทําความรู้จักเรา

ทําความรู้จักเรา

เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ในเดือนกรกฏาคมปี 2015 และเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นในอีกห้าเดือนให้หลังเมื่อเราได้รับทุนสนับสนุนจากยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกม SEGA และบริษัทนักลงทุน Incubate Fund Japan เราได้ขยายตัวทั่วเอเชียอย่างรวดเร็วพร้อมออฟฟิศในฟิลิปปิน เวียดนาม ไต้หวัน และไทย ในเดือนกรกฏาคมปี 2017 บริษัท Mozense ในประเทศมาเลเซียได้เข้ามาเป็นครอบครัว goGame และกลายเป็นออฟฟิศสาขาที่หกของเรา ผ่านไปอีกปีครึ่งในปี 2019 เราประสบความสำเร็จครั้งใหญ่อีกครั้งกับการหาทุนสนับสนุนรอบสอง ด้วยการลงทุนจากบริษัท KDDI บริษัทโทรคมนาคมจากประเทศญี่ปุ่น

วันนี้เรามีทีมงานมากกว่า 240 คนที่หลากหลายด้วยบุคลิกภาพและความสามารถ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ—เราจริงจังกับการเล่น เราเชื่อว่าเกมนั้นทรงพลัง มันช่วยสร้างสายใยที่แข็งแกร่ง ปลดภาระจากจิตใจ และให้ทุกคนมีพื้นที่พิเศษในโลกแห่งความฝัน

ดังนั้นทัศนวิสัยของบริษัทเราคือการเป็นบริษัทที่นำคอนเท้นท์อันสนุกสนานมาสู่โลกใบนี้

  • ทีมบริหารของเรา
  • สิ่งที่เราเชื่อ
  • OUR OFFICES
David Ng

ผู้ ก่ อ ตั้ง & ซี อี โ อ

เดวิดเป็นผู้คิดการณ์ไกล ด้วยประสบการณ์ในการสร้างและขยายกิจการกว่าสามทศวรรษ ตอนอายุ 31 ปี เขาได้ร่วมก่อตั้ง Linksys Asia และเปลี่ยนมันให้เป็นที่รู้จักไปทั่ว หลังบริษัท Linksys โด่งดัง เดวิดก็ยังประสบความสําเร็จอีกหลายครั้ง ทั้งในและนอกวงการเกม ความสําเร็จครั้งใหญ่ที่สุดคือเขาได้นํา gumi Asia ไปสู่ความสําเร็จใน app stores ระดับโลก และเข้าตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น


ในปี 2015 เดวิดได้ก่อตั้ง goGame และได้พยายามขยายกิจการมันเรื่อยมา เดวิดศรัทธาอย่างแรงกล้าในการฝึกฝนคน รุ่นถัดไป และเขาได้เข้าร่วมกิจกรรม Infocommunications Media Development Authority (IMDA) เป็นประจํา เพื่อขยายอุตสาหกรรมเกม

William Cox

ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์

วิลเลี่ยมเป็นส่วนหนึ่งของ SEGA group มาตลอดสิบปีที่ผ่านมา และได้ทํางานในออฟฟิศ SEGA หลายแห่งข้ามไปสาม ทวีป อย่างเช่น SEGA of Europe, SEGA of America, SEGA Networks Inc. SEGA Networks และ SEGA Games เขาเคยทํางานเป็นผู้จัดการสํานักงานสาขาในโตเกียว คอยติดต่อกับบริษัทที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก และบริหารฝ่ายเผยแพร่เกมของเกมมือถือในเครือ SEGA ในซานฟรานซิสโก ก่อนจะมายังบริษัท goGame ในเดือน มกราคมปี 2017


ปั จจุบัน วิลเลี่ยมรับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท อัพเดทสถานะปั จจุบันให้บอร์ดบริหาร และประสาน สัมพันธ์กับบริษัทในเครือ SEGA

Soh Pei Pei

ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ฝ ่ า ย ว า ง แ ผ น โ ป รเจ ค

เพย์ เพย์มีประสบการณ์ในการทํางานกับรัฐบาลสิงคโปร์มากกว่า 14 ปี คอยจัดการโปรเจคขนาดใหญ่ที่มีผู้ได้รับผล ประโยชน์หลายราย ช่วงที่ทํางานกับ IDA เธอได้ช่วยวางแผนแม่บทของ Singapore's e-government & infocomm และให้คําปรึกษากับรัฐบาลคูเวตและกาต้าร์ หลังจากนั้นเธอได้นําทีม Government Strategy & Applied Innovation เพื่อทดสอบแนวทางนําร่องเชิงสร้างสรรค์เช่น แชทบ็อท และอัตลักษณ์มือถือ ก่อนจะมาร่วมงานกับ goGame เธอเป็นรองอธิบดี (นโยบายทางเทคโนโลยีของรัฐบาล) ในกระทรวงข้อมูลและการสื่อสาร คอยดูแลนโยบาย ของรัฐบาลสิงคโปร์ในเรื่องความปลอดภัย ความยืดหยุ่น โครงสร้างพื้นฐาน และระบบการจัดการของ ICT


ด้วยตําแหน่งของผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนโปรเจค เพย์ เพย์ช่วยวางรากฐานทางกลยุทธ์ของบริษัท goGame ในฐานะของ ทีมบริหารอาวุโส เธอทํางานร่วมกับซีอีโออย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าเหล่าผู้ร่วมงานระดับอาวุโสของเธอเข้าใจกําหนดส่ง งานอย่างชัดเจน และมีความพร้อมในการส่งงาน เธอยังมีส่วนในการผลักดันโครงสร้างขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลในการทําตามเป้าหมายทางธรุกิจ ทางบริษัท และทางด้านการทํางาน

Hau Khee Wee

ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ฝ ่ า ย ก า รเง ิ น

คีย์ วีมีประสบการณ์มากกว่า 18 ปีในแวดวงการเงิน ตอนที่เขาอายุ 27 ปี เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินในบริษัทจนทะเบียน ในสิงคโปร์ หลังจากนั้น ตอนที่เขา 30 ก็ได้เป็นผู้อํานวยการบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงินในอีกบริษัทจนทะเบียนใน สิงคโปร์ ความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของเขารวมถึง 2 IPOs, การรวมกิจการหลายๆครั้ง, การจัดการหลังรวมกิจการ, การปรับ โฉมและการประยุกต์ใช้ขอบข่ายการบริหารภายในและการรายงานเรื่องการเงิน, การจัดตั้งขอบข่ายการจัดการความเสี่ยง ขององค์กร, การหาทุนจากหุ้นส่วน และกิจกรรมทางองค์กรครั้งใหญ่อีกมากมาย


ในเดือนกันยายนปี 2018 เขาได้มาร่วมงานกับ goGame ในตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน และมีหน้าที่รับผิดชอบใน การควบคุมการเงินอย่างเถรตรง และจัดสรรทรัพยากรให้กับทุกออฟฟิศอย่างมีประสิทธิภาพ

Zhou Maojie

ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ฝ ่ า ยเผ ย แ พ ร ่ เก ม

โซว เหมาเจี่ยมีประสบการณ์การทํางานมากกว่าทศวรรษในวงการอุตสาหกรรมเกม ช่วงที่เขาทํางานกับ Ubisoft, Kabam, gumi และ IGG เขาได้นําเกมกว่า 20 ไตเติ้ลไปสู่เวทีโลก


งานปั จจุบันของเขาที่ goGame เหมาเจี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายเผยแพร่เกม ดูแลการเผยแพร่เกมโดยตรง ทํางานในทีมปฏิบัติ การและวิเคราะห์ เขายังนําเรื่องการปรับปรุงกระบวนการและประสิทธิผลของการอบรมฝ่ายโปรดักชั่น

Cassandra Poon

หัวหน้าฝ่ายผลิต

แคสซานดร้าเข้าสู่วงการพัฒนาเกมมือถือกับบริษัท Nubee, Konami Entertainment, Happy Labs และ Ksubaka ด้วยผลงานมากกว่า 30 ไตเติ้ลในหมวดเล่นง่ายๆ ก่อนยุคเกมมือถือ เธอเคยเขียนสคริปสร้างดันเจี้ยนและรูปแบบการโจมตีของมอนสเตอร์ให้เกม MMORPG ชิ้นแรกที่ผลิตในประเทศกับบริษัท Koei Tecmo Singapore เกมที่ท้าทายผู้เล่นให้ลุยในทีม 20 คน


ในวันนี้ แคสซานดร้ากำลังตั้งใจสร้างผลงานใหญ่ชิ้นใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ของ goGame เพื่อสร้างวิธีการที่น่าสนใจในการนำคอนเท้นท์แสนสนุกไปสู่ปลายนิ้วคุณ

Gerry Yulian

หัวหน้าฝ่ายบริการโฆษณา

แกร์รี่คือหัวหน้าฝ่ายบริการโฆษณาที่บริษัท goGame
เขาเริ่มพัฒนาความหลงไหลในเกมของเขาตั้งแต่วัยเยาว์ตอนที่เติบโตมาในฟิลิปปินส์ ความรักนี้เติบโตขึ้นเมื่อเขาค้นพบเกม RPGMaker บนเครื่อง Playstation และใช้เวลามากเพื่อสร้าง mod เกมให้เหมือน Neverwinter Nights และ Warcraft 3 ขณะที่ยังเรียนมัธยมอยู่


แกร์รี่เริ่มงานกับบริษัทเกมในสิงคโปร์ และได้สร้างผลงานทิ้งไว้ให้กับบริษัทอย่าง Koei Tecmo และ Garena เขามีส่วนเริ่มในการเปิดตัวเกมมากกกว่า 10 ไตเติ้ลซึ่งรวมถึงเกม Dragon Project, Disney Crossy Road SEA, และ Oddbods Turbo Run ของบริษัท goGame

previous arrownext arrow
Slider

Singapore

51 Tai Seng Avenue,
#B1-03, Pixel Red,
Singapore 533941

Vietnam

IMC Tower 8F, 62 Tran Quang Khai,
District 1, HCMC, Vietnam

Philippines

Unit 15-02B, 15th Floor, Accralaw Tower, 2nd Ave. corner 30th St., Bonifacio Global City, Taguig City, Philippines

Taiwan

14F No.85 Sec4 Ren’ai Road Da’an
District Taipei City 106, Taiwan
(R.O.C) 10688

Malaysia

Lot 3-1 Incubator 3, Technology
Park Malaysia, Lebuhraya
Puchong-Sg.Besi, 57000 Bukit Jalil,
Kuala Lumpur, Malaysia

Thailand

142 Two Pacific Place, 23th Floor,
Room No. 2301, Sukhumvit Rd.,
Klong Toey Sub-disctrict,
Klong Toey District, Bangkok
  • ทีมบริหารของเรา
  • สิ่งที่เราเชื่อ
  • OUR OFFICES
David Ng

ผู้ ก่ อ ตั้ง & ซี อี โ อ

เดวิดเป็นผู้คิดการณ์ไกล ด้วยประสบการณ์ในการสร้างและขยายกิจการกว่าสามทศวรรษ ตอนอายุ 31 ปี เขาได้ร่วมก่อตั้ง Linksys Asia และเปลี่ยนมันให้เป็นที่รู้จักไปทั่ว หลังบริษัท Linksys โด่งดัง เดวิดก็ยังประสบความสําเร็จอีกหลายครั้ง ทั้งในและนอกวงการเกม ความสําเร็จครั้งใหญ่ที่สุดคือเขาได้นํา gumi Asia ไปสู่ความสําเร็จใน app stores ระดับโลก และเข้าตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น


ในปี 2015 เดวิดได้ก่อตั้ง goGame และได้พยายามขยายกิจการมันเรื่อยมา เดวิดศรัทธาอย่างแรงกล้าในการฝึกฝนคน รุ่นถัดไป และเขาได้เข้าร่วมกิจกรรม Infocommunications Media Development Authority (IMDA) เป็นประจํา เพื่อขยายอุตสาหกรรมเกม

William Cox

ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์

วิลเลี่ยมเป็นส่วนหนึ่งของ SEGA group มาตลอดสิบปีที่ผ่านมา และได้ทํางานในออฟฟิศ SEGA หลายแห่งข้ามไปสาม ทวีป อย่างเช่น SEGA of Europe, SEGA of America, SEGA Networks Inc. SEGA Networks และ SEGA Games เขาเคยทํางานเป็นผู้จัดการสํานักงานสาขาในโตเกียว คอยติดต่อกับบริษัทที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก และบริหารฝ่ายเผยแพร่เกมของเกมมือถือในเครือ SEGA ในซานฟรานซิสโก ก่อนจะมายังบริษัท goGame ในเดือน มกราคมปี 2017


ปั จจุบัน วิลเลี่ยมรับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท อัพเดทสถานะปั จจุบันให้บอร์ดบริหาร และประสาน สัมพันธ์กับบริษัทในเครือ SEGA

Soh Pei Pei

ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ฝ ่ า ย ว า ง แ ผ น โ ป รเจ ค

เพย์ เพย์มีประสบการณ์ในการทํางานกับรัฐบาลสิงคโปร์มากกว่า 14 ปี คอยจัดการโปรเจคขนาดใหญ่ที่มีผู้ได้รับผล ประโยชน์หลายราย ช่วงที่ทํางานกับ IDA เธอได้ช่วยวางแผนแม่บทของ Singapore's e-government & infocomm และให้คําปรึกษากับรัฐบาลคูเวตและกาต้าร์ หลังจากนั้นเธอได้นําทีม Government Strategy & Applied Innovation เพื่อทดสอบแนวทางนําร่องเชิงสร้างสรรค์เช่น แชทบ็อท และอัตลักษณ์มือถือ ก่อนจะมาร่วมงานกับ goGame เธอเป็นรองอธิบดี (นโยบายทางเทคโนโลยีของรัฐบาล) ในกระทรวงข้อมูลและการสื่อสาร คอยดูแลนโยบาย ของรัฐบาลสิงคโปร์ในเรื่องความปลอดภัย ความยืดหยุ่น โครงสร้างพื้นฐาน และระบบการจัดการของ ICT


ด้วยตําแหน่งของผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนโปรเจค เพย์ เพย์ช่วยวางรากฐานทางกลยุทธ์ของบริษัท goGame ในฐานะของ ทีมบริหารอาวุโส เธอทํางานร่วมกับซีอีโออย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าเหล่าผู้ร่วมงานระดับอาวุโสของเธอเข้าใจกําหนดส่ง งานอย่างชัดเจน และมีความพร้อมในการส่งงาน เธอยังมีส่วนในการผลักดันโครงสร้างขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลในการทําตามเป้าหมายทางธรุกิจ ทางบริษัท และทางด้านการทํางาน

Hau Khee Wee

ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ฝ ่ า ย ก า รเง ิ น

คีย์ วีมีประสบการณ์มากกว่า 18 ปีในแวดวงการเงิน ตอนที่เขาอายุ 27 ปี เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินในบริษัทจนทะเบียน ในสิงคโปร์ หลังจากนั้น ตอนที่เขา 30 ก็ได้เป็นผู้อํานวยการบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงินในอีกบริษัทจนทะเบียนใน สิงคโปร์ ความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของเขารวมถึง 2 IPOs, การรวมกิจการหลายๆครั้ง, การจัดการหลังรวมกิจการ, การปรับ โฉมและการประยุกต์ใช้ขอบข่ายการบริหารภายในและการรายงานเรื่องการเงิน, การจัดตั้งขอบข่ายการจัดการความเสี่ยง ขององค์กร, การหาทุนจากหุ้นส่วน และกิจกรรมทางองค์กรครั้งใหญ่อีกมากมาย


ในเดือนกันยายนปี 2018 เขาได้มาร่วมงานกับ goGame ในตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน และมีหน้าที่รับผิดชอบใน การควบคุมการเงินอย่างเถรตรง และจัดสรรทรัพยากรให้กับทุกออฟฟิศอย่างมีประสิทธิภาพ

Zhou Maojie

ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ฝ ่ า ยเผ ย แ พ ร ่ เก ม

โซว เหมาเจี่ยมีประสบการณ์การทํางานมากกว่าทศวรรษในวงการอุตสาหกรรมเกม ช่วงที่เขาทํางานกับ Ubisoft, Kabam, gumi และ IGG เขาได้นําเกมกว่า 20 ไตเติ้ลไปสู่เวทีโลก


งานปั จจุบันของเขาที่ goGame เหมาเจี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายเผยแพร่เกม ดูแลการเผยแพร่เกมโดยตรง ทํางานในทีมปฏิบัติ การและวิเคราะห์ เขายังนําเรื่องการปรับปรุงกระบวนการและประสิทธิผลของการอบรมฝ่ายโปรดักชั่น

Cassandra Poon

หัวหน้าฝ่ายผลิต

แคสซานดร้าเข้าสู่วงการพัฒนาเกมมือถือกับบริษัท Nubee, Konami Entertainment, Happy Labs และ Ksubaka ด้วยผลงานมากกว่า 30 ไตเติ้ลในหมวดเล่นง่ายๆ ก่อนยุคเกมมือถือ เธอเคยเขียนสคริปสร้างดันเจี้ยนและรูปแบบการโจมตีของมอนสเตอร์ให้เกม MMORPG ชิ้นแรกที่ผลิตในประเทศกับบริษัท Koei Tecmo Singapore เกมที่ท้าทายผู้เล่นให้ลุยในทีม 20 คน


ในวันนี้ แคสซานดร้ากำลังตั้งใจสร้างผลงานใหญ่ชิ้นใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ของ goGame เพื่อสร้างวิธีการที่น่าสนใจในการนำคอนเท้นท์แสนสนุกไปสู่ปลายนิ้วคุณ

Gerry Yulian

หัวหน้าฝ่ายบริการโฆษณา

แกร์รี่คือหัวหน้าฝ่ายบริการโฆษณาที่บริษัท goGame
เขาเริ่มพัฒนาความหลงไหลในเกมของเขาตั้งแต่วัยเยาว์ตอนที่เติบโตมาในฟิลิปปินส์ ความรักนี้เติบโตขึ้นเมื่อเขาค้นพบเกม RPGMaker บนเครื่อง Playstation และใช้เวลามากเพื่อสร้าง mod เกมให้เหมือน Neverwinter Nights และ Warcraft 3 ขณะที่ยังเรียนมัธยมอยู่


แกร์รี่เริ่มงานกับบริษัทเกมในสิงคโปร์ และได้สร้างผลงานทิ้งไว้ให้กับบริษัทอย่าง Koei Tecmo และ Garena เขามีส่วนเริ่มในการเปิดตัวเกมมากกกว่า 10 ไตเติ้ลซึ่งรวมถึงเกม Dragon Project, Disney Crossy Road SEA, และ Oddbods Turbo Run ของบริษัท goGame

previous arrownext arrow
Slider

Singapore

51 Tai Seng Avenue,
#B1-03, Pixel Red,
Singapore 533941

Vietnam

IMC Tower 8F, 62 Tran Quang Khai,
District 1, HCMC, Vietnam

Philippines

Unit 15-02B, 15th Floor, Accralaw Tower, 2nd Ave. corner 30th St., Bonifacio Global City, Taguig City, Philippines

Taiwan

14F No.85 Sec4 Ren’ai Road Da’an
District Taipei City 106, Taiwan
(R.O.C) 10688

Malaysia

Lot 3-1 Incubator 3, Technology
Park Malaysia, Lebuhraya
Puchong-Sg.Besi, 57000 Bukit Jalil,
Kuala Lumpur, Malaysia

Thailand

142 Two Pacific Place, 23th Floor,
Room No. 2301, Sukhumvit Rd.,
Klong Toey Sub-disctrict,
Klong Toey District, Bangkok